• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice"

Krzepice, 13 czerwca 2019 roku

GKR.6733.005.2018

    OBWIESZCZENIE

w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
 publicznego polegającej na budowie masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice”

 

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) z a w i a d a m i a   s i ę, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie masztu teleinformatycznego transmisji danych "INT_99030_Starokrzepice” planowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie jako nr: 683, obręb Starokrzepice, gmina Krzepice, zebrany został materiał dowodowy.

         W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można wypowiedzieć się, co do ww. materiałów w przedmiotowej sprawie.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3588468
w tym miesiącu: 40415
dzisiaj: 1016

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1