Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach


 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana  Pani Katarzyna Droś zam. Starokrzepice


Uzasadnienie  dokonanego wyboru:


 Pani Katarzyna Droś spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wysokim stopniu spełnia również wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe wymagane do pracy na stanowisku Kierownika MGOPS w Krzepicach. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się rozległą wiedzą fachową na temat zagadnień wchodzących w zakres Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym Pani Katarzyna Droś posiada odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje do pracy na stanowisku Kierownika MGOPS w Krzepicach.

 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Izabela Gmyrek
Data wytworzenia: 2014-07-31
Wersja XML