Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 7.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 25 czerwca 2019 r. na godz. 15.00

Termin: 25.06.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania

  PDFUchwała Nr 7.070.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania.pdf
  PDFRaport o stanie Gminy Krzepice za 2018 rok.pdf

  PDFInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2018 rok.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok

  PDFUchwała Nr 7.071.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2018 rok.pdf

  PDFInformacja o stanie mienia.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2018 rok

  PDFUchwała Nr 7.072.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepice za 2018 rok.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

  PDFUchwała Nr 7.073.2019 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza

  PDFUchwała Nr 7.074.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

 9. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 4 do 25 czerwca 2019 roku
 10. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie obrad.
Wersja XML