Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja ws. nowych zasad realizacji obowiązku meldunkowego

 

Urząd Miejski w Krzepicach informuje, że od 1 stycznia 2013r. zmieniły się przepisy związane z realizacją obowiązku meldunkowego. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu można dokonać automatycznie tj. podczas zameldowania w nowym miejscu, wskazując adres, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Czynności tych dokonamy więc podczas jednej wizyty w urzędzie właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu.

Dotychczas każdy, kto zmieniał miejsce zamieszkania zobowiązany był najpierw stawić się w jednym urzędzie, w celu wymeldowania, aby następnie w drugim dokonać zgłoszenia pobytu. Aktualnie wystarczy powiadomić o zmianie tylko jeden urząd – ten właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu, który powiadomi urząd właściwy ze względu na poprzednie miejsce pobytu. Ponadto zameldowania można dokonać poprzez wyznaczonego pełnomocnika. Wydłużony został również czas na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzepicach, pokój 23 i 24 (II piętro) tel. 34 317 51 72 wew. 43 i 44.


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Mika
Data wytworzenia: 2013-05-21
Wersja XML