Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Usługa udzielenie Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 267 660 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Strona archiwalna

 

PDFOgloszenie o zamówieniu.PDF
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
SDOCZał. 5 Zobowiązanie.doc
Sprawozdania finansowe 2018 r

PDFRB 27S 42018.pdf
PDFRB28S42018.pdf
PDFRBN42018.pdf
PDFRBNDS42018.pdf
PDFRBZ42018.pdf
Sprawozdania finansowe 2019 r.

PDFRB27S I 2019.pdf
PDFRB28S 2019.pdf
PDFRBN12019.pdf
PDFRBNDS 12019.pdf
PDFRBZ12019.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa:

PDFWPF 06.2019.pdf
Opinie RIO:

PDFOpinia RIO o prawidlowosci planowanej kwoty długu.pdf
PDFOpinia RIO sfinansowanie deficytu.pdf
PDFopinia RIO sprawozdanie 2018,.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML