Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 7.2019

Obrady rozpoczęto 2019-06-25 o godz. 15:04:54, a zakończono o godz. 16:44:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Roman Kudelski
 4. Bożena Kozak
 5. Ryszard Wolak
 6. Mariusz Droś
 7. Damian Pilarz
 8. Mariusz Trawiński
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:04:00)


2. Wybór Sekretarza obrad. (15:07:00)

Zgłoszono kandydaturę radnej Bożeny Kozak na sekretarza obrad.

Głosowanie nad kandydaturą sekretarza obrad (15:07:00)

Wyniki imienne:


3. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:07:00)


4. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania (15:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad uchwałą nr 7.070.2019 (15:20:00)

Wyniki imienne:


5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok (15:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 7.071.2019 (15:24:00)

Wyniki imienne:


6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2018 rok (15:24:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 7.072.2019 (15:35:00)

Wyniki imienne:


7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (15:42:00)

Zgłoszono  kandydatów:

1) Roman Kudelski - wyraża zgodę

2) Mariusz Droś - wyraża zgodę

3) Marian Rutkowski - wyraża zgodę

Głosowanie nad uchwałą nr 7.073.2019 (15:45:00)

Wyniki imienne:


8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza (15:46:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 7.074.2019 (15:51:00)

Wyniki imienne:


9. Sprawozdania, informacje: (15:51:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 4 do 25 czerwca 2019 roku (15:51:00)


10. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (16:12:00)


11. Zamknięcie obrad. (16:44:00)


Zakończono sesję (16:44:09)

Wersja XML