Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27.

Strona archiwalna

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCzałącznik nr 1.doc
DOCzałącznik nr 2.doc
DOCzałącznik nr 3.doc
DOCzałącznik nr 4.doc
DOCzałącznik nr 5.doc
DOCzałącznik nr 6.doc
PDFprojekt umowy załącznik nr 7.pdf
DOCzałacznik nr 8.doc
PDFzałącznik nr 9 - PRZEDMIAR.pdf
PDFzałącznik nr 10 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
PDFzałącznik nr 11 - wyciąg z projektu DOM KULTURY.pdf

PDFRys. 1.pdf
PDFRys. 2.pdf
PDFRys. 3.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert 11.07.2019r..pdf
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.08.2019r..pdf
 

Wersja XML