Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUSZY

Burmistrz Krzepic informuje, że w ,,Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” IUNG PIB w Puławach stwierdzono zagrożenie wystąpieniem suszy na terenie gminy Krzepice

W związku z tym rolnicy, u których wystąpiły straty w uprawach zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku i rzepiku mogą składać wnioski w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez suszę do komisji ds. szacowania strat
w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, pokój 11

do dnia 10 lipca 2019 roku.

Warunkiem przystąpienia przez komisję do szacowania strat jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku przez producenta rolnego i stwierdzenie szkód w uprawach przed ich zbiorem lub likwidacją !!!

Wnioski dotyczące szacowania strat w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Krzepice można pobrać ze strony internetowej www.bip.krzepice.pl

lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, pok. 11.

Wersja XML