Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

PDFUchwała Krzepice v 4,1.pdf
PDFMPZP Krzepice V4.1 2019.06.04.pdf
JPEG05 Prognoza - mapa4.jpeg


JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_7.jpeg
JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_6.jpeg
JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_5.jpeg
JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_4.jpeg
JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Miasto Krzepice_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Miasto Krzepice.pdf
JPEGplan v 4 Kuków_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Kuków_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Kuków_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Kuków.pdf
JPEGplan v 4 Dankowice_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Dankowice_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Dankowice_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Dankowice.pdf

JPEGplan v 4 Podłęże Królewskie_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Podłęże Królewskie_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Podłęże Królewskie_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Podłęże Królewskie.pdf

JPEGplan v 4 Starokrzepice_Strona_5.jpeg
JPEGplan v 4 Starokrzepice_Strona_4.jpeg
JPEGplan v 4 Starokrzepice_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Starokrzepice_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Starokrzepice_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Starokrzepice.pdf 

JPEGplan v 4 Wsie Lutrowskie i Kuźniczka_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Wsie Lutrowskie i Kuźniczka_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Wsie Lutrowskie i Kuźniczka_Strona_1.jpeg

PDFplan v 4 Wsie Lutrowskie i Kuźniczka.pdf
JPEGplan v 4 Szarki i Zajączki Drugie_Strona_4.jpeg
JPEGplan v 4 Szarki i Zajączki Drugie_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Szarki i Zajączki Drugie_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Szarki i Zajączki Drugie_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Szarki i Zajączki Drugie.pdf

JPEGplan v 4 Zajączki Pierwsze_Strona_5.jpeg
JPEGplan v 4 Zajączki Pierwsze_Strona_4.jpeg
JPEGplan v 4 Zajączki Pierwsze_Strona_3.jpeg
JPEGplan v 4 Zajączki Pierwsze_Strona_2.jpeg
JPEGplan v 4 Zajączki Pierwsze_Strona_1.jpeg
PDFplan v 4 Zajączki Pierwsze.pdf

JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_9.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_8.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_7.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_6.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_5.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_4.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_3.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_2.jpeg
JPEGzplan V 4 Obręby w całości 1_5000_Strona_1.jpeg
 

Wersja XML