Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Strona archiwalna

 

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kolektora deszczowego od ulicy Baczyńskiego do rowu melioracyjnego w ulicy Kościuszki w Krzepicach, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 3407/4, 3408/8, 3408/5, 3408/4, 3408/3, 817/12, 576/7, 3320, 572/6, 571/3, 3405/2, 564/3, 580, 578/10, 393, 394, 394/2 i 394/3 położonych w Krzepicach  PDFObwieszczenie.pdf

 


 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Chęcińska
Data wytworzenia: 2015-02-18

 

Wersja XML