Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki kontroli

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przez RIO w Katowicach od 21 września do 30 października 2015 r. - wystąpienie pokontrolne

 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przez RIO w Katowicach od 14 listopada do 16 grudnia 2011 r. - wystąpienie pokontrolne
PDFProtokół kontroli z dn. 12.08.2011r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku.pdf
PDFProtokół kontroli z dn. 10.05.2011r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku.pdf
PDFProtokół kontroli z dn. 18.08.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku.pdf
PDFProtokół kontroli z dn. 12.07.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku.pdf
PDFProtokół kontroli z dn. 07.06.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku.pdf
PDFProtokół kontroli z dn. 8.06.2010r Śląski Urząd Wojewódzki.pdf
PDFProtokół kontroli z dn. 14.05.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku.pdf
PDFInformacja pokontrolna 17.02.2010r Urząd Marszałkowski.pdf


Kontrola Gminy Krzepice przez RIO Katowice w dniach 25 czerwca do 27 lipca 2007 r.- wystąpienie pokontrolne

PDFKontrola Urzędu Miejskiego przez NIK - Wystąpienie pokontrolne.pdf


 

informację wytworzył(a):  
za treść odpowiada: Zbigniew Sosin
data wytworzenia:  

 

 

 
 
Wersja XML