Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2019.PDF
PDFUchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii dzieci, na które udzielana jest dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice.pdf
 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.112.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji uchwały w sprawie „wysokości, zasad ustalania i rozliczania oraz kategorii  dzieci, na które udzielana jest dotacja  celowa dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy Krzepice”.

Projekt został ogłoszony w następujący sposób:

-       poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach na okres od 1 sierpnia 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku.

-       poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl w zakładce ogłoszenia - organizacje pozarządowe na okres od 1 sierpnia 2019 roku do 8 sierpnia 2019 roku.

 W w/w okresie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne wnioski ani też sugestie.

Wersja XML