Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w ramach projektu pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lutrowskie.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
PDFZał. Nr 1 formularz oferty.pdf
Projekt budowlany:

PDFDoposażenie placu zabaw w m. Lutrowskie_cz.opisowa.pdf
PDFDoposażenie placu zabaw w m. Lutrowskie_cz.rysunkowa.pdf
Unieważnienie:

PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

Wersja XML