Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 8.2019

Obrady rozpoczęto 2019-08-02 o godz. 08:01:18, a zakończono o godz. 08:09:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Tomasz Rakowski
 3. Rafał Balcerzak
 4. Marlena Brodziak
 5. Alicja Chęcińska
 6. Mariusz Droś
 7. Czesława Dudek
 8. Bożena Kozak
 9. Roman Kudelski
 10. Grzegorz Mońka
 11. Damian Pilarz
 12. Marian Rutkowski
 13. Ryszard Wolak


1. Otwarcie obrad (08:01:00)


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (08:07:00)

Wyniki imienne:

ZA (13):

Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Bożena Kozak, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Tomasz Rakowski, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak.


3. Zamknięcie obrad. (08:09:00)


Zakończono sesję (08:09:41)

Wersja XML