Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej nr 639027S ul. Rolnicza w miejscowości Krzepice

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami:

PDFSIWZ.pdf

DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc

DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5a Wykaz Usług.doc
DOCZał. Nr 5b Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf

DOCZał. Nr 9 tabela-kosztów.doc
Program Funkcjonalno - Użytkowy:

PDFPFU opis.pdf
PDFRys 1 PZT krzepice.pdf
PDFRys 2 rolnicza krzepice konstr.pdf
Pytanie dot. SIWZ i odpowiedź:

PDFPytanie i odpowiedź BIP.PDF

Modyfikacja treści SIWZ
PDFmodyfikacja treści SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi , zmiana treści SIWZ:

PDFPytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ.PDF

Dodano do SIWZ:
PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.PDF
PDFWypis z planu zagospodarowania przestrzennego.PDF
PDFwyciąg z przedmiaru robót zieleń.PDF
Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty bip.PDF
 

Wersja XML