Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz usług.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz potencjału technicznego.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 Wzór umowy.pdf
PDFZał.Nr 9 Opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZał. Nr 10 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych_2019.pdf
Zmiana w SIWZ:

PDFWniosek Wykonawcy.PDF
PDFZmiana w SIWZ.PDF
Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Unieważnienie postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF
 

Wersja XML