Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice.pdf

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.132.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice”.

Projekt został ogłoszony w następujący sposób:

 W w/w okresie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne wnioski ani też sugestie.

Wersja XML