• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice.pdf

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

          Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.132.2019 Burmistrza Krzepic z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice”.

Projekt został ogłoszony w następujący sposób:

 W w/w okresie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne wnioski ani też sugestie.

Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3523633
w tym miesiącu: 50882
dzisiaj: 95