Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej nr 639162 S ul. Główna w miejscowości Zajączki Drugie.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc

DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Opis robót i rysunki:

PDFOpis robót cz opisowa.pdf
PDFOpis robót rys_1.pdf
PDFOpis robót rys_2.pdf
Projekt organizacji ruchu:

PDFProjekt organizacji ruchu cz opisowa.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu orientacja.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_1.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_2.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_3.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_4.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_5.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_6.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_7.pdf
PDFProjekt organizacji ruchu rys_8.pdf

Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar robót.pdf
STWiORB:

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej bip.PDF
 

Wersja XML