Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 10.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 24 września 2019 r. na godz. 15.00

Termin: 24.09.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 10.088.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 10.089.2019 w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku

  PDFUchwała Nr 10.090.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026

  PDFUchwała Nr 10.091.2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Krzepice na lata 2019-2026.pdf

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krzepice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

  PDFZarządzenie nr 0050.119.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebieu wykonania budżetu gminy Krzepice.pdf

 8. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 14 sierpnia do 24 września 2019 roku
 9. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad.
Wersja XML