Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

PDFOgłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
 

Wersja XML