Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 11.2019

Obrady rozpoczęto 2019-10-15 o godz. 08:02:03, a zakończono o godz. 08:24:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Droś
 11. Damian Pilarz
 12. Mariusz Trawiński
 13. Czesława Dudek
 14. Marian Rutkowski
 15. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad (08:02:00)


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku (08:04:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 11.097.2019 (08:19:00)

Wyniki imienne:


3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (08:19:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 11.098.2019 (08:24:00)

Wyniki imienne:


4. Zamknięcie obrad. (08:24:00)


Zakończono sesję (08:24:42)

Wersja XML