Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz i Zastępca Burmistrza Krzepic

Brak opisu obrazka

Burmistrz - Krystian Kotynia
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 9.00 - 10.00 oraz w godz. 15.30-16.30.


Zastępca Burmistrza - Mirosław Łukasik
W sprawch skarg i wniosków przyjmuje interesantów
w każdy czwartek w godz. 9.00 - 10.00.

W sprawach ważnych Burmistrz i Z-ca Burmistrza przyjmują interesantów w pozostałe dni tygodnia w czasie pracy, jeżeli są obecni na terenie Urzędu.

 
 
 
Wersja XML