Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 12.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 5 listopada 2019 roku na godz. 15.00

Termin: 05.11.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 12.099.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice.pdf

  PDFprognoza skutków finansowych Krzepice— V1.0.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy

  PDFUchwała Nr 12. 100.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy.pdf

 5. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 września do 5 listopada 2019 roku
  2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników
 6. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Zamknięcie obrad.
Wersja XML