Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Zabezpieczenie korony murów i półkolumn frontonu synagogi w Krzepicach."

Strona archiwalna

 

Zaproszenie do składania ofert

PDFzaproszenie_do_skladania_ofert.PDF
 

Załączniki:

PDFpozwolenie- synagoga.pdf
PDFzalacznik1_formularz_ofertowy.pdf
PDFzalacznik2_projekt_rysunki.pdf
PDFzalacznik2_projekt_strona_tytulowa.PDF
PDFzalacznik3_program_prac_budowlanych.pdf
PDFzalacznik4_przedmiar.PDF

W związku z niewybraniem oferty zaproszenie do składania ofert zostanie powtórzone. Poniżej protokół z badania, oceny i wyboru ofert.

PDFprotokół z badania oceny i wyboru oferty.pdf
 

Wersja XML