Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacja Radnego Romana Kudelskiego dotycząca podjęcia działań zmierzających do bieżącej naprawy ubytków w nawierzchni na drogach gminnych

PDF7065.2019.pdf
PDFOdpowiedź 003.pdf
 

Wersja XML