• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach

SKŁAD KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ

KOMISJA REWIZYJNA

    Mariusz Droś - Przewodniczący Komisji
    Alicja Chęcińska
    Czesława Dudek
    Ryszard Wolak - Z-ca Przewodniczącego

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

    Marlena Brodziak
    Czesława Dudek
    Grzegorz Mońka - Z-ca Przewodniczącego
    Barbara Pilarz
    Ryszard Wolak - Przewodniczący  Komisji

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU I USŁUG

    Rafał Balcerzak - Przewodniczący Komisji
    Roman Kudelski - Z-ca Przewodniczącego
    Mateusz Kluba
    Marian Rutkowski
    Mariusz Trawiński


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

    Rafał Balcerzak
    Marlena Brodziak
    Bożena Kozak - Przewodniczący Komisji
    Roman Kudelski - Z-ca Przewodniczącego
    Mariusz Trawiński

KOMISJA ROLNICTWA, PRZEMYSŁU, ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

    Alicja Chęcińska
    Bożena Kozak - Z-ca Przewodniczącego
    Grzegorz Mońka
    Barbara Pilarz
    Tomasz Rakowski - Przewodniczący Komisji

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

    Marian Rutkowski - Przewodniczący Komisji
    Mariusz Droś - Z-ca Przewodniczącego
    Mateusz Kluba
    Damian Pilarz
    Tomasz Rakowski

 


Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3344685
w tym miesiącu: 65950
dzisiaj: 927