Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Miejskiej w Krzepicach

SKŁAD KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ

KOMISJA REWIZYJNA

    Mariusz Droś - Przewodniczący Komisji
    Alicja Chęcińska
    Czesława Dudek
    Ryszard Wolak - Z-ca Przewodniczącego

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

    Marlena Brodziak
    Czesława Dudek
    Grzegorz Mońka - Z-ca Przewodniczącego
    Barbara Pilarz
    Ryszard Wolak - Przewodniczący  Komisji

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU I USŁUG

    Rafał Balcerzak - Przewodniczący Komisji
    Roman Kudelski - Z-ca Przewodniczącego
    Mateusz Kluba
    Marian Rutkowski
    Mariusz Trawiński


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

    Rafał Balcerzak
    Marlena Brodziak
    Bożena Kozak - Przewodniczący Komisji
    Roman Kudelski - Z-ca Przewodniczącego
    Mariusz Trawiński

KOMISJA ROLNICTWA, PRZEMYSŁU, ŁADU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

    Alicja Chęcińska
    Bożena Kozak - Z-ca Przewodniczącego
    Grzegorz Mońka - Przewodniczący Komisji
    Barbara Pilarz

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

    Marian Rutkowski - Przewodniczący Komisji
    Mariusz Droś - Z-ca Przewodniczącego
    Mateusz Kluba
    Damian Pilarz

 

Wersja XML