Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z sesji nr 12.2019


1. Otwarcie obrad. (15:04:00)

Obrady rozpoczęto 2019-11-05 o godz. 15:04:32, a zakończono o godz. 18:05:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Tomasz Rakowski
 7. Bożena Kozak
 8. Ryszard Wolak
 9. Barbara Pilarz
 10. Mariusz Droś
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


2. Wystąpienie zaproszonych gości. (15:06:00)


3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice (15:08:00)

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 1 (15:35:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 2 (15:37:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 3 (15:38:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 4 (15:38:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 5 (15:40:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 6 (15:40:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 7 (15:41:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 8 (15:41:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 9 (15:42:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 10 (15:42:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 11 (15:43:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 12 (15:46:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 13 (15:47:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 14 (15:49:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 15 (15:50:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 16 (15:51:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 17 (15:51:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 18 (15:52:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 19 (15:53:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 20 (15:53:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 21 (15:54:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 22 (15:54:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 23 (15:54:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 24 (15:55:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 25 (15:55:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 26 (15:55:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 27 (15:56:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 28 (15:56:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 29 (15:56:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 30 (15:57:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 31 (15:57:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 32 (15:59:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 33 (15:59:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 34 (16:00:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 35 (16:04:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 36 (16:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 37 (16:08:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 38 (16:10:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 39 (16:10:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 40 (16:18:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 41 (16:18:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 42 (16:19:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 43 (16:20:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 44 (16:20:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 45 (16:21:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 46 (16:23:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 47 (16:23:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 1 (16:26:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 1 (16:26:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 2 (16:27:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 3 (16:27:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 4 (16:27:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 10.07.2019 do 30.08.2019 Uwaga Nr 1 (16:33:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 10.07.2019 do 30.08.2019 Uwaga Nr 2 (16:35:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 10.07.2019 do 30.08.2019 Uwaga Nr 3 (16:36:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą Nr 12.099.2019 (16:38:00)

Wyniki imienne:


4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (16:39:00)

Głosowanie nad uchwałą Nr 12.100.2019 (16:42:00)

Wyniki imienne:


5. Sprawozdania, informacje: (16:51:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 września do 5 listopada 2019 roku (16:51:00)

       b. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników (17:53:00)


6. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia. (17:55:00)


7. Zamknięcie obrad. (18:04:00)


Zakończono sesję (18:05:07)

Wersja XML