Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 13.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 26 listopada 2019 roku na godz. 15.00

Termin: 26.11.2019, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r. (2 uchwały)

  PDFUchwała Nr 13.101.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

  PDFUchwała Nr 13.102.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026

  PDFWPF 13.103.2019.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

  PDFUchwała Nr 13.104.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf

  PDFpodatek od nieruchomości.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 13.105.2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 r..pdf

  PDFpodatek rolny.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020.

  PDFUchwała Nr 13.106.2019 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2020 roku.

  PDFUchwała Nr 13.107.2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku ....pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

  PDFUchwała Nr 13.108.2019 w sprawie poboru opłaty targowej wdrodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

  PDFUchwała Nr 13.109.2019 w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność....pdf

 11. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 listopada do 26 listopada 2019 roku.
 12. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie obrad.
Wersja XML