Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Strona archiwalna

 

PDFOgloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:
PDFSIWZ.pdf

DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc
Sprawozdania finansowe:

2018 r

PDFRB 27S 42018.pdf
PDFRB28S42018.pdf
PDFRBN42018.pdf
PDFRBNDS42018.pdf
PDFRBZ42018.pdf

2019 r.

PDFRB NDS22019.pdf
PDFRB27S22019.pdf
PDFRB28S22019.pdf
PDFRBN22019.pdf
PDFRBZ22019.pdf
Opinie RIO:

PDFopinia RIO dot. sprawozdanie budżet 2018,.pdf
PDFOpinia RIO o mozliwości splaty.PDF
PDFOpinie RIO plan .kwoty dlugu i o mozliwości sfinansowania deficytu i wyk. budżetu I pół 2018.pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa:

PDFWPF 13.103.2019.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.PDF
 

Wersja XML