Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 14.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 30 grudnia 2019 roku na godz. 9.00

Termin: 30.12.2019, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

   PDFUchwała nr 14.111.2019 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.pdf

  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  3. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała nr 14.112.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

  PDFUchwała nr 14.113.2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf

  PDFSzczegółowe wydatki z pkt III.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

  PDFUchwała nr 14.114.2019 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

  PDFUchwała nr 14.115.2019 w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta...pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców uczniów, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach oraz mieszkańców Krzepic szczególnie Osiedla Kuźniczka i mieszkańców miejscowości Lutrowskie

  PDFUchwała Nr 14.116.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez rodziców uczniów, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach oraz mieszkańców Krzepic szczególnie Osiedla Kuźniczka .....pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice

  PDFUchwała nr 14.117.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 6.065.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała nr 14.118.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 6.065.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 4 czerwca 2019 roku....pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2019/2020

  PDFUchwała nr 14.119.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice w roku szkolnym 2019-2020.pdf

 13. Sprawozdania, informacje:
  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 listopada do 30 grudnia 2019 roku.
 14. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.
Wersja XML