Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Krzepic

PDFZarządzenie 0050.549.2022 w sprawie dodatkowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli.pdf

PDFZarządzenie 0050.514.2022 w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepic w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli.pdf

PDFzarządzenie Nr 0050.437.2021 Burmistrza Krzepic z dnia 14.10.2021 w sprawie II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli.pdf

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.5038 Ogłoszony: 21.07.2021 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 2 marca 2021 r. z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2020 rok

PDFZarządzenie 0050.353.2021 w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok dla przedszkoli.pdf

PDFZarządzenie nr 0050.321.2021 Burmistrza Krzepic z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2021.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.283.2020 z 19 października 2020 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.275.2020 z 28 września 2020 r. w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.pdf

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.5597 Ogłoszony: 10.07.2020 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 16 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Krzepice za rok 2019

DZ. URZ. WOJ. SLA 2019.4893 Ogłoszony: 03.07.2019 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z dnia 13 marca 2019 r. z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2018.4560 Ogłoszony: 09.07.2018 Sprawozdanie nr 0050.411.2018 Burmistrza Krzepic z dnia 12 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2017.4057 Ogłoszony: 05.07.2017 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2016 rok

DZ. URZ. WOJ. SLA 2016.3783 Ogłoszony: 05.07.2016 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2015 rok

PDFZarządzenie Nr 0050.032.2015 z 3 marca 2015 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzepice za 2014 rok.pdf Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 17 lipca 2015 r. poz. 4004

PDFZarządzenie Nr 0050.029.2015 z 20 lutego 2015 roku w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.pdf

 PDFZarządzenie Nr 0050.438.2014 z 25 sierpnia 2014 w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzepice.pdf

PDFZarządzenie Nr 0050.374.2014 z 11 marca 2014 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2013 r.pdfPDFZałącznik nr 1 do rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.pdfPDFZałącznik nr 1 cd., 2 do rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.pdfOgłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 26 czerwca 2014 r. poz. 3490

 PDFZarządzenie Nr 0050.249.2013 z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za rok 2012.pdfOgłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 27 czerwca 2013 r. poz. 4536

PDFZarządzenie NR 0050.140.2012 z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za rok 2011.pdf  Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 lipca 2012 r. poz. 2697.

PDFNr 0050.034.2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2010.pdf

PDFNr 0050.034.2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2010.pdf

PDFNr 307 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Krzepice za rok 2009.pdf

PDFNr 210 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za rok 2008.pdf

DOCZarządzenie Burmistrza Krzepic w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przdsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych.doc 

informację wytworzył(a): Krystian Kotynia - Burmistrz Krzepic
za treść odpowiada: Zbigniew Sosin
data wytworzenia: 12.07.2006 r.

 

 
 
Wersja XML