Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TERMINARZE POLOWAŃ ZBIOROWYCH

NA PODSTAWIE ART. 42 AB UST. 2 USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE (T.J. DZ.U. Z 2018 R. POZ. 2033 ZE ZM.) PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI HARMONOGRAMY POLOWAŃ ZBIOROWYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W ROKU GOSPODARCZYM 2019/2020 PRZEZ DZIERŻAWCÓW OBWODÓW ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY KRZEPICE.

WŁAŚCICIEL, POSIADACZ LUB ZARZĄDCA GRUNTU, W TERMINIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 3 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM ROZPOCZĘCIA POLOWANIA ZBIOROWEGO, MOŻE ZGŁOSIĆ SPRZECIW WRAZ Z UZASADNIENIEM. W SPRZECIWIE WŁAŚCICIEL, POSIADACZ LUB ZARZĄDCA GRUNTU POWINIEN WSKAZAĆ NIERUCHOMOŚĆ POPRZEZ PODANIE DOKŁADNEGO ADRESU ORAZ NUMERU DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ I OBRĘBU.

TERMINARZE:

JPEGRYŚ.jpeg
JPEGROGACZ.jpeg
JPEGSOKÓŁ.jpeg
 

Wersja XML