Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UNIEWAŻNIONO. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi gminnej, dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej, wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 43."

Strona archiwalna

 

Zapytanie ofertowe

PDFzapytanie_projekt _opis.pdf

Załączniki:

PDFzapytanie_projekt_zal_1_str1.pdf
PDFzapytanie_projekt_zal_1_str2.pdf
PDFzapytanie_projekt_zal_1_str3.pdf

PDFzapytanie_projekt_zal_2.pdf

PDFzapytanie_projekt _zal_3.pdf - zaktualizowano nazwę zadania

PDFzapytanie_projekt _zal_4.pdf - zaktualizowano nazwę zadania

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_z_otwarcia _ofert.PDF

Zawiadomienie o unieważnieniu

PDFzawiadomienie_o_unieważnieniu.PDF
 

Wersja XML