Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 15.2020

Obrady rozpoczęto 2020-02-05 o godz. 08:01:24, a zakończono o godz. 08:15:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Damian Pilarz
 11. Mariusz Trawiński
 12. Czesława Dudek
 13. Marian Rutkowski
 14. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad (08:01:00)


2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku (08:03:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 15.120.2020 (08:15:00)

Wyniki imienne:


3. Zamknięcie obrad. (08:15:00)


Zakończono sesję (08:15:43)

Wersja XML