Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 639037S ulicy Ustronnej w miejscowości Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ ul.Ustronna.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Projekt budowlano - Wykonawczy:

PDFProjekt budowlano-wyk. Ustronna Krzepice.pdf
PDFProjekt docelowej org ruchu drogowego.pdf
PDFOpinia geotechniczna ustronna krzepice.pdf
PDFSTWiOR Ustronna.pdf

Przedmiar robót:
PDFPrzedmiar Przebudowa ul. Ustronnej Krzepice.pdf

PDFinstr sporz operatu kolaud inwestycji.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Unieważnienie postępowania :

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.PDF
 


 

Wersja XML