Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont ul. Solnej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dzielnej.

Strona archiwalna

 

Zapytanie ofertowe

PDFzapytanie_projekt _solna_opis.pdf
 

Załączniki:

PDFzapytanie_projekt _solna_zał1.pdf
PDFzapytanie_projekt _solna_zał2.pdf
 

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_z_otwarcia_ofert.PDF

Informacja o wyborze wykonawcy

PDFzawiadomienie_wyb_solna.PDF
 

Wersja XML