Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał. Nr 2 JEDZ.doc
ZIPZał. Nr 2 espd-request.zip
PDFZał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów 2020 - 2021.pdf
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz usług.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz potencjału technicznego.doc
DOCZał. Nr 7 Zobowiązanie.doc
DOCZał. Nr 8 oświadczenie z art 24 ust 1.doc
DOCZał. Nr 9 oświadczenie br. wyroku sądu.doc
PDFZał. Nr 10 Wzór umowy.pdf
PDFZał. Nr 11 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
Zał. Nr 12 ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_93dc64aa-1b2a-43bd-93dc-b273ad6bc918.asc
DOCZał. Nr 13 identyfikator postępowania.doc

PDFOgloszenie sprostowanie.PDF

PDFOgloszenie - sprostowanie opublikowane.PDF
PDFOdpowiedź na wniosek Wykonawcy dot SIWZ.PDF
PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja wybór oferty.PDF
 

Wersja XML