Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważnione - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do składania ofert.PDF
PDF1. Załączniki do zaproszenia od Nr 1 do Nr 4.pdf
PDF1 OPIS TECHNICZNY.pdf
PDF2 ORIENTACJA LUTROWSKIE.pdf
PDF3 PLAN ZAG. TERENU bez podkładu - dr. Lutrowskie.pdf
PDF4 Rys. nr 1 cz. 1. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDF5 Rys. nr 1 cz. 2. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDF6 Rys. nr 1 cz. 3. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDF7 Rys. nr 2. Przekrój konstr. wariant. I - Lutrowskie.pdf
PDF8 Rys. nr 3. Szczgóły konstr. wariant I - Lutrowskie.pdf
PDF9 Rys. nr 4. Przekrój konstr. wariant II - Lutrowskie.pdf
PDF10 Rys. nr 5. Szczegóły konstr.wariant II - Lutrowskie.pdf
PDF11 Specyfikacje techniczne - dr. Lutrowskie.pdf
PDF12 Przedmiar Lutrowskie-war.II et.III.2020.pdf
PDF13 instr sporz operatu kolaud inwestycji.pdf
Zmiana w załączniku Nr 1 ( formularz oferty- korekta rodzaju wynagrodzenia ).

Obowiązujące załączniki po zmianie:

PDFZałączniki do zaproszenia od Nr 1 do Nr 4.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF
Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie postępowania.PDF
 

 

Wersja XML