Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Krzepice

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice,

lub

2. Przez wrzucenie do urny, która znajduje się w Urzędzie przy wejściu na I piętro, w zaklejonej kopercie,

lub

3. Dostarczenie  zgłoszeń do sekretariatu Urzędu

lub

4. Przesłanie skanów na adres w wymaganym terminie tj. do 12 czerwca 2020 roku do godz. 14.00, a następnie dostarczenie oryginałów sposobem 1, 2, 3.

 

Informujemy, że zgłoszenia do OKW przyjmowane są wg w/w sposobów do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00.  Informacje w sprawie przyjmowania zgłoszeń pod nr tel 608380745 lub 608382860

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf
 

 

Wersja XML