Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2011 r.

 

 

PDFUchwała Nr 19.135.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierż. nieruchomości gruntowej stan. wł. Gminy Krzepice i odstąpienie od obowiązku przet. trybu zawarcia umowy.pdf

PDFUchwała Nr 19.134.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 16.112.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 listopada 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr 19.133.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr 19.132.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr 19.131.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE na lata 2012-2019.pdf

PDFUchwała Nr 19.130.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr 19.129.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2019.pdf

PDFUchwała Nr 19.128.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr 19.127.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr 18.126.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE na lata 2011-2019.pdf

PDFUchwała Nr 18.125.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 18.124.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 17.123.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania.pdf

PDFUchwała Nr 17.122.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.pdf

PDFUchwała Nr 17.121.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 17.120.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr 17.119.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr 17.118.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 17.117.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie dopłaty w 2012 r. do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf

PDFUchwała Nr 17.116.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr 17.115.2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf

PDFUchwała Nr 17.114.2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 15.110.2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 17.113.2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich.pdf 

PDFUchwała Nr 16.112.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współ. Gminy Krzepice z organiz. pozarząd. oraz podm. prowadzącymi dział. pożytku publiczn. na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr 16.111.2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 05.021.2011 z dnia 13 lutego 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 15.110.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws zmiany uchwały Nr 14.098.2011 Rady Miejskiej ws wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 15.109.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.pdf

PDFUchwała Nr 15.108.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws zmiany uchwały Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2019.pdf

PDFUchwała Nr 15.107.2011 z d nia 8 listopada 2011 roku ws zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr 15.106.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr 15.105.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia w 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr 15.104.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.pdf

PDFUchwała nr 15.103.2011 z dnia 8 listopada ws podatku od środków transportowych na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr 15.102.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. ws ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2012 rok.pdf

PDFUchwała nr 15.101.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws zmiany uchwały nr XLVI.371.10 ws poboru łącznego zobowiązania pieniężnego.pdf

PDFUchwała Nr 14.100.2011 z dnia 4 października 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr 14.099.2011 z dnia 4 października 2011.pdf

PDFUchwała Nr 14.098.2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 14.097.2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice w drodze darowizny.pdf

PDFUchwała Nr 14.096.2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego..pdf

PDFUchwała Nr 14.095.2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 14.094.2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmain uchwały Nr 05.022.2011.pdf

PDFUchwała Nr 14.093.2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011r..pdf

PDFUchwała Nr 14.092.2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ławników.pdf

PDFUchwała nr 13.091.2011 z dnia 29.08.2011r w sprawie przystąpienia Gminy Krzepice do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.pdf

PDFUchwała nr 13.090.2011 z dnia 29.08.2011r w sprawie zmiany uchwały nr 11.073.2011 RM Krzepice z dnia 28.08.2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 13.089.2011 z dnia 29.08.2011r w sprawie wyrazenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu.pdf

PDFUchwała nr 13.088.2011 z dn. 29.08.2011r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygm.o w przedm. powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania wł. dot. gospodarki odpadami.pdf

 PDFUchwała nr 13.087.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 13.086.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała ne 13.085.2011 z dn. 29.08.2011r w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej ....pdf

PDFUchwała nr 13.084.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.pdf

PDFUchwała nr 13.083.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie zmiany uchwały nr 05.022.2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2019.pdf

PDFUchwała nr 13.082.2011 z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 r.pdf

PDFUchwała Nr 12.081.2011 z dnia 10 sierpnia 2011roku w sprawie wyrazenia zgody na wynajem lokalu stanowiącego własność Gminy Krzepice w trybie bezprzetargowym.pdf

PDFUchwała Nr 12.080.2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011r..pdf

PDFUchwała Nr 11.079.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Starokrzepice..pdf

PDFUchwała Nr 11.078.2011 z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na modernizację stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z odwiertem studni głębinowej Nr 5..pdf

PDFUchwała Nr 11.077. 2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała Nr 11.076.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 10.063.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 maja 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 11.075.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 11.074.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy krzepice i upoważnienia Burmistrza Krzepic do udziału w przetargu.pdf

PDFUchwała Nr 11.073.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 11.072.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krzepice oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.pdf

PDFUchwała Nr 11.071.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf 

PDFUchwała Nr 11.070.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z przystanków autobusowych.pdf

PDFUchwała Nr 11.069.2011 z dnia 28 czerwca w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzacym jest Gmina Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 10.068.2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 09.050.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji..pdf

PDFUchwała Nr 10.067.2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 07.036.2011 RM w Krzepicach z dnia 14.03. 2011 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.pdf

PDFUchwała Nr 10.066.2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 10.065.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.pdf

PDFUchwała Nr 10.064.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 10.063.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 05.022.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała Nr 10.062.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr 10.061.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011r..pdf

PDFUchwała Nr 10.060.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011r..pdf

PDFUchwała Nr 10.059.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację stacji uzdatniania wody w Krzepicach.pdf

 PDFUchwała Nr 10.058.2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach-Etap II zadanie 2.pdf

PDFUchwał Nr 10.057.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2010 rok..pdf

PDFUchwała Nr 10.056.2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2010 rok..pdf

PDFUchwała nr 09.055.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011r..pdf

PDFUchwała nr 09.054.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010-2015.pdf

PDFUchwała nr 53 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 09.052.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości..pdf 

PDFUchwała nr 09.051.2011 z dnia 27 Kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 09.050.2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji..pdf

PDFUchwała nr 09.049.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf

PDFUchwała nr 09.048.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji etap II.pdf

PDFUchwała nr 09.047.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr.05.019.2011.pdf

PDFUchwała nr 09.046.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2010.pdf

PDFUchwała nr 09.045.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 w sprawie skargi na pracowników Komisariatu Policji w Krzepicach.pdf

PDFUchwała nr 44 z dnia 7 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 22 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr 43 z dnia 7 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 r..pdf

PDFUchwała nr 42 z dnia 14 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała nr 41 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 40 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 39 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 38 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 334 RM w Krzepicach z dn. 29.04.2010 w spr. uchwalenia Wielolet. programu gosp. mieszkaniowym zasobem Gminy Krzepice na lata 2010-15.pdf

PDFUchwała nr 37 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 391 RM w Krzepicach z dn. 21.10. 2010 r. w spr. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 36 z dnia 14 marca 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego.pdf

PDFUchwała nr 35 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 22 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr 34 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 r..pdf

PDFUchwała nr 33 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 25 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 32 z dnia 14 marca 2011 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.pdf

PDFUchwała nr 31 z dnia 14 marca 2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.pdf

PDFUchwała nr 30 z dnia 14 marca 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 15 w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.pdf

 PDFUchwała nr 29 z dnia 28 lutego 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 05.022.2011 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr 28 z dnia 28 lutego 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2011 r..pdf

 PDFUchwała nr 22 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr 27 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwach i osiedlach.pdf

PDFUchwała nr 26 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2011.pdf

PDFUchwała nr 25 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 24 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 23 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 22 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2011-2015.pdf

PDFUchwała nr 21 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDFUchwała nr 20 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.pdf

PDFUchwała nr 19 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie na rok 2011.pdf

nowa podstrona, dodana 2011-01-03 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisłąwa Majorek
Data wytworzenia: 2011-02.14
Wersja XML