Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. "Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach" – etap I.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
ODTZal Nr 5 Wykaz robót.odt
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 Zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 Wzór umowy.pdf
ZIPProjekt budowlany.zip

ZIPKonstrukcja.zip
PDFPrzedmiar synagoga Krzepice I etap.pdf
ZIPProgram prac kons bud.zip
PDFSTWiOR_scal.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. SIWZ:

PDFPytania i Odpowiedzi bip.PDF
Pytanie i odpowiedź:

PDFPytanie i odpowiedź 2 bip.PDF
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty bip.pdf

 

Wersja XML