Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 23.2012 zwołana na dzień 27 czerwca 2012r.

 

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

ODTNr 166 z dnia 27 czerwca 2012 w spraiwe rozpatrzenia ponownej skargi na niewłaściwą działalność M-GOPS.odt

ODTNr 167 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok..odt

ODTNr 168 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2011 rok..odt

DOCNr 169 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzennia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2011..doc

DOCNr 170 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2011.doc

DOCNr 171 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 r..doc

DOCZałacznik do uchwały nr 171 z dnia 27 czerwca 2012 r..doc

DOCNr 172 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 19.131.2011 w sprawie WPF Gminy Krzepice na lata 2012-2019.doc

nowa podstrona, dodana 2012-06-20 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2012-06-20
Wersja XML