Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.PDF
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.PDF
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 formularz oferty.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf
Dokumentacja projektowa:

PDFprojekt opis.pdf
PDFprojekt rys nr 2_1 sytuacja ul_Prusa_Reymonta.pdf
PDFprojekt rys nr 2_2 sytuacja ul_Orzeszkowej.pdf
PDFprojekt rys nr 3_2 profil ul_Prusa.pdf
PDFprojekt rys nr 3_3 profil ul_Orzeszkowej.pdf
PDFprojekt rys nr 4 przekroje typowe.pdf
PDFprojekt rys nr 5 szczegół.pdf
PDFprojekt rys nr 6_2 przekroje poprzeczne ul_Prusa.pdf
PDFprojekt rys nr 6_3 przekroje poprzeczne ul_Orzeszkowej.pdf
ZIPSTWiORB.zip
PDFprzedmiar.pdf
PDFprojekt org ruchu drogowego.pdf
PDFinstr-sporz-operatu-kolaud-inwestycji.pdf
Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML