Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2020 poz. 6 z późn.zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 08 czerwca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r.,
projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych gminy Krzepice:
Krzepice, Kuków, Kuźniczka, Dankowice, Lutrowskie, Starokrzepice, Podłęże Królewskie, Zajączki I, Zajączki II

 

Z projektami planów można zapoznać się:

W terminie 30 dni od wyłożenia można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektów planów na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenianieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2020 r. Uwagi złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków na podstawie danych i rejestrów przygotowanych przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Kłobucku ze stanem na dzień 20.01.2020r.

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                               Krystian Kotynia

 

PDF06-024-0002-Kuków_RODO.pdf
PDF06-024-0003-Kuźniczka_RODO.pdf
PDF06-024-0001-Krzepice_RODO.pdf
PDF06-025-0001-Dankowice_RODO.pdf
PDF06-025-0006-Zajączki_I_RODO.pdf
PDF06-025-0007-Zajączki_II_RODO.pdf
PDF06-025-0003-Podłęże_Królewskie_RODO.pdf
PDF06-025-0002-Lutrowskie_RODO.pdf
PDF06-025-0004-Starokrzepice_RODO.pdf
 

 

 

Wersja XML