Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Usługa udzielenia Gminie Krzepice kredytu długoterminowego w kwocie 2 333 166,37 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie.pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCFormularz oferty Zał. Nr 1.doc
DOCZal Nr 2. Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. 5 Zobowiązanie.doc

Sprawozdania 2019 r.
PDFRB 27S 2019.pdf
PDFRB 28S 2019.pdf
PDFRB N 2019.pdf
PDFRB NDS 42019.pdf
PDFRB PDP.pdf
PDFRB Z 2019.pdf

Opinie RIO:

PDFOpinie RIO w Katowicach.pdf
PDFZadłużenie Gminy Krzepice.pdf
Informacja:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty bip.pdf
 

Wersja XML