Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 18.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 7 lipca 2020 roku na godz. 15.00

Termin: 07.07.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Debata nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zaufania

  PDFRaport o stanie Gminy Krzepice za 2019 r..pdf

  PDFUchwała Nr 18.155.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krzepic wotum zafania.pdf

  PDFINFORMACJA Przewodniczącego Rady Miejskiej o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie gminy Krzepice za 2019 rok.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok

  PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf

  PDFZałączniki do sprawozdania.pdf

  PDFInformacja o stanie mienia komunalnego.pdf

  PDFUchwała Nr 18.156.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok

  PDFUchwała Nr 18.157.2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 18.158.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028

  PDFUchwała Nr 18.159.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyKrzepice na lata 2020-2028.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku

  PDFUchwała Nr 18.160.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2020 roku.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 14.113.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

  PDFUchwała Nr 18.161.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14.113.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 roku.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 13.109.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 209 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

  PDFUchwała Nr 18.162.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 13.109.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami porządowymi...pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  PDFUchwała Nr 18.163.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf

 11. 11. Sprawozdania, informacje:
  1. 11.1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 maja do 7 lipca 2020 roku
 12. 12. Zamknięcie obrad.
Wersja XML