Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice - odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”.

Strona archiwalna

 

PDFZaproszenie do złożenia ofert.pdf
PDFZałączniki do zaproszenia Nr 1 do nr 4.pdf
Uproszczony projekt budowlano - wykonawczy:

PDF1 OPIS TECHNICZNY.pdf
PDF2 ORIENTACJA LUTROWSKIE.pdf
PDF3 PLAN ZAG. TERENU bez podkładu - dr. Lutrowskie.pdf
PDF4 Rys. nr 1 cz. 1. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDF5 Rys. nr 1 cz. 2. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDF6 Rys. nr 1 cz. 3. Plan zag. ter. Lutrowskie.pdf
PDF7 Rys. nr 4. Przekrój konstr. wariant II - Lutrowskie.pdf
PDF8 Rys. nr 5. Szczegóły konstr.wariant II - Lutrowskie.pdf
PDF9 Specyfikacje techniczne - dr. Lutrowskie.pdf
PDF10 instr sporz operatu kolaud inwestycji.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Wybór oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Wersja XML