Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznych (podstawowych) przeglądów dróg i drogowych obiektów inżynierskich zarządzanych przez Burmistrza Krzepic. Szczegóły zawiera poniższy załącznik.

Zapytanie ofertowe

PDFzapytanie_przeg_roczny.pdf

Przedstawiamy ponadto wykazy dróg gminnych, mostów, przepustów

PDFwykaz_dróg gminnych.pdf
PDFWYKAZ_MOSTOW_01_07_2020.pdf
PDFWYKAZ_PRZEPUSTOW_01_07_2020.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_z_otw_ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

PDFzawiad_o_wyborze.pdf
 

Wersja XML