Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 29/2013 zwołana na dzień 31.01.2013r.

 

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

DOCNr 217 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej i oddz. przedszkolnego.doc

DOCNr 218 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzepice w 2013 r..doc

DOCNr 219 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie przebudowy ul. Przemysłowej.doc

DOCNr 220 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2013 r..doc

DOCNr 221 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2013 roku..doc

PDFUchwała Nr 29.222.2013 w sprawie podziału Gminy Krzepice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała Nr 29.223.2013 w sprawie zmian Statutu Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 29.224.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 29.225.2013 w sprawie zatweirdzenia regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-wypoczynkowych w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 29.226.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach.pdf

DOCNr 227 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok.doc

DOCNr 228 z dnia 31 styzcnia 2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2013.doc

PDFUchwała Nr 29.229.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 r..pdf

nowa podstrona, dodana 2013-01-23 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2013-01-23
Wersja XML